सबै प्रश्न र उत्तरहरू हेर्न, कृपया तलका विकल्पहरू विचार गर्नुहोस् । मूल्य विकल्पहरू

नि:शुल्क

Rs 0 / शैक्षिक वर्ष

 • सबै विषयहरूमा पहुँच
 • सबै प्रश्नहरूमा मात्र पहुँच
 • सबै नि: शुल्क हस्तलेखनमा पहुँच
 • नि: शुल्क खाता

प्राथमिक तह(6-8)

Rs 400 / शैक्षिक वर्ष

 • सबै विषयहरूमा पूर्ण पहुँच
 • प्रश्न र उत्तरहरूमा पूर्ण पहुँच
 • ईमेलको द्रुत जवाफ
 • सबै नि: शुल्क हस्तलेखनमा पहुँच

माध्यमिक तह(9-10)

Rs 600 / शैक्षिक वर्ष

 • सबै विषयहरूमा पूर्ण पहुँच
 • प्रश्न र उत्तरहरूमा पूर्ण पहुँच
 • ईमेलको द्रुत जवाफ
 • सबै नि: शुल्क हस्तलेखनमा पहुँच

भुक्तानी बारे जानकारी

esewa खातामा भुक्तानी पठाउनुहोस् : 9822781316

रसिद वा स्क्रिनसट डाउनलोड गर्नुहोस् र पठाउनुहोस्

तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम र पूरा नामको साथ info@homeworksathi.com मा पठाउनुहोस्।

तपाईको प्रयोगकर्ता नाम . हो

तिम्रो पूरा नाम . हो


समर्थन को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्स् info@homeworksathi.com

वा कल गर्नुहोस् 9866675026