For Students
Homework Solutions for Students
grow everyday

HomeworkSathi has got a large database of questions and answers where you can find solutions of all the problems. We can help you with difficult homework assignments provided to you by the school. You may find the answer in the Google Search but it is not comprehensible and the answers you find are usually out of syllabus. We have truncated unnecessary words and sentences to adjust to the syllabus of Nepali Education System. Get help from us and

GROW EVERYDAY

.

HomeworkSathi मा प्रश्न र उत्तरहरूको ठूलो डाटाबेस छ जहाँ तपाइँ सबै प्रश्नहरूको समाधान पाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई विद्यालयद्वारा प्रदान गरिएको कठिन गृहकार्य गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। तपाईंले गुगलमा जवाफ त पाउन सक्नुहुन्छ तर त्याे बुझ्न सकिँदैन र तपाईंले फेला पार्नुहुने जवाफहरू सामान्यतया पाठ्यक्रम बाहिरका हुन्छन्। हामीले नेपाली शिक्षा प्रणालीको पाठ्यक्रम अनुसार अनावश्यक शब्द र वाक्यहरू हटाएका छौं। र तपाईं आफ्नो समय बचत गर्न सक्नुहुन्छ ।

We are a team of experts in different subjects with experience in teaching and guiding students to perform better in studies. At HomeworkSathi we have maintained a database of solutions of different kinds of questions available in different textbooks. We thrive to maintain topmost quality of "Question-Answers". We assure you the accuracy of the solutions. So, do not wait and Register now!

हामी विभिन्न विषयहरूमा अनुभव भएका विज्ञहरूको टोली हौं र विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनमा सहयाेग गर्न सक्छौं । हामीले HomeworkSathi मा विभिन्न पाठ्यपुस्तकहरूमा उपलब्ध विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरूको समाधानको डाटाबेस राखेका छौं। हामी "प्रश्न-उत्तर" को उच्चतम गुणस्तर कायम राख्न हरदम प्रयासरत छौं। हामी तपाईंलाई समाधानहरूको शुद्धताको आश्वासन दिन्छौं। त्यसोभए, प्रतीक्षा नगर्नुहोस् र अहिले नै नि:शुल्क दर्ता गर्नुहोस्!

For Parents
Parents! Now you can help your children with their homeworks.
superparent

In our long experience, we have come across situations when parents are unable to help their children with homeworks. The top reason is that the parents themselves are not expert in the subjects taught at the school. To mitigate this problem, we have create a database of question and answers where parents theselves can look up for the solution of questions. Become a

SUPERPARENT

. हाम्रो लामो अनुभवमा, हामीले परिस्थितिहरू भेट्टाएका छौं जब अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई गृहकार्यमा मद्दत गर्न असमर्थ छन्। मुख्य कारण भनेको विद्यालयमा पढाइएका विषयहरूमा अभिभावक आफैं विज्ञ नहुनु हो । यस समस्यालाई कम गर्न, हामीले प्रश्न र उत्तरहरूको डाटाबेस सिर्जना गरेका छौं जहाँ अभिभावकहरूले प्रश्नहरूको समाधान खोज्न सक्छन्।

It is important to understand why homeworks are important for students. They help to maintain notebooks and summary of lessons. It is also helpful to keep "Notes" of important topics which can help during examinations. Students or your children can look at the question answers during the examination.

विद्यार्थीहरूको लागि गृहकार्य किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरू नोटबुक र पाठहरूको सारांश कायम राख्न मद्दत गर्छन्। परीक्षाको समयमा मद्दत गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरूको "नोटहरू" राख्नु पनि उपयोगी छ। विद्यार्थी वा तपाईंका छोराछोरीहरूले परीक्षाको समयमा प्रश्न उत्तरहरू हेर्न सक्छन्।

Notes
Notes of different subjects
notes help

Why is notes keeping important? Notes are records of important definitions, points and formula. Keeping a proper note helps in learning process. It's importance is seen during examinations when students have very less time and have to revise what they have learnt in the school. Remember this way you can

PREPARE FOR FUTURE

. नोट राख्नु किन महत्त्वपूर्ण छ? नोटहरू महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरू, बिन्दुहरू र सूत्रहरूको अभिलेख हुन्। उचित नोट राख्नाले सिक्ने प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। विद्यार्थीहरूसँग समय कम हुँदा र उनीहरूले विद्यालयमा सिकेका कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्दा परीक्षाहरूमा यसको महत्त्व देखिन्छ। यसरी सम्झनुहोस् तपाईं सक्नुहुन्छ

At HomeworkSathi, we have maintained a huge storage of Notes of different subjects. You can find notes of science, account, computer, health, solution of mathematics, etc.

HomeworkSathi मा, हामीले विभिन्न विषयका नोटहरूको ठूलो भण्डारण राखेका छौं। तपाईले विज्ञान, खाता, कम्प्युटर, स्वास्थ्य, गणितको समाधान, आदिका नोटहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।