Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 4.20 Lesson :मानव समाजको विकासक्रम


You are not a member!
1.) तपाईं बस्ने समाज समाज विकासका कुन चरणसँग मिल्दोजुल्दो छ, आफ्नो तर्क लेख्नुहोस् ।

2.) नवपाषाण युगको सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

3.) नवपाषाण युग (Neolithic period) लाई क्रान्तिकारी युग भनिन्छ । आफ्नो तर्कसहित पुष्टि गर्नुहोस् ।

4.) मध्यपाषाण जीवनशैलीको छोटो विवरण दिनुहोस्‌ ।

5.) पुरापाषाण जीवनशैलीको छौटो बिवरण दिनुहोस्‌।

6.) कार्ल मार्क्स, ई. बी. टाइलर र ए. एल. मोर्गानका समाजका विकासका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

7.) तपाईं बस्ने समाज समाज विकासका कुन चरणसँग मिल्दोजुल्दो छ, आफ्नो तर्क लेख्नुहोस् ।

8.) नवपाषाण युगको सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

9.) नवपाषाण युग (Neolithic period) लाई क्रान्तिकारी युग भनिन्छ । आफ्नो तर्कसहित पुष्टि गर्नुहोस् ।

10.) मध्यपाषाण जीवनशैलीको छोटो विवरण दिनुहोस्‌ ।

11.) पुरापाषाण जीवनशैलीको छौटो बिवरण दिनुहोस्‌।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up