Go Back

Class : 10

Subject : नेपाली

Unit : 12.00 Lesson :पाब्लो पिकासो


You are not a member!
1.) बोध र अभिव्यक्ति

2.) ७. व्याख्या गर्नुहोस् :

3.) ९. दिइएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् :

4.) १०. पाब्लो पिकासोले कलाकारिताको क्षेत्रमा पुऱ्याएका योगदानको चर्चा गर्नुहोस् ।

5.) १३. दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् : समाजका सत्यतथ्य घटना र सूचना सम्प्रेषण गर्ने शसक्त माध्यम पत्रकारिता हो । यसमा समाजका राम्रा नराम्रा सबै घटनालाई समाचार बनाइन्छ । यसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासक्रमलाई समेत प्रतिबि

6.) १४. दिइएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् : निमाले नेपाली गृहकार्य कापीमा ‘देशप्रेम' शीर्षकमा कविता लेखेकी रहिछन् । शिक्षकले त्यो कविता देखेर निमालाई सोध्नुभएछ, “निमा, यो कविता कसले लेखेको हो ?” निमाले भनिछन्, “मैले लेखेकी हुँ ।” शिक्षकले भन्

7.) सिर्जना र परियोजना कार्य

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up