Go Back

Class : 10

Subject : नेपाली

Unit : 16.00 Lesson :आयाम


You are not a member!
1.) बोध र अभिव्यक्ति

2.) ८. दिइएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् :

3.) ९. सासु र बुहारीका रूपमा रहेका आमा र याङ्जीबिचको सम्बन्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, 'आयाम' कथाका आधारमा लेख्नुहोस् ।

4.) १०. व्याख्या गर्नुहोस् :

5.) ११. ‘आयाम’ कथाका आधारमा याङ्जी र शन्तमायाले जीवनमा भोगेका सङ्घर्षको वर्णन गर्नुहोस् ।

6.) १२. ‘आयाम’ कथाले नेपाली समाजको कस्तो विषयवस्तु उठान गरेको छ ? तपाईंलाई त्यो कस्तो लाग्यो, चर्चा गर्नुहोस् ।

7.) १३. दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् :

8.) १४. दिइएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् : आमाले एक्कासि छोरा सन्जयको क्रिकेटको व्याट समाउनुभयो र रिसाउँदै भान्साकोठातिर हान्निनुभयो । आमाले त्यसरी व्याट समाएको र भान्सातिर गएको देखेपछि सन्जयले आत्तिदै सोध्यो, “आमा मेरो व्याट किन भान्सामा ल

9.) सुनाइ र बोलाइ

10.) भाषिक संरचना र वर्णविन्यास,

11.) सिर्जना र परियोजना कार्य

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up