Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : लौ आयो ताजा खबर


यस लघुनाटकमा कुन परिवेशलाई समेटिएको छ ?

Ans : यस लघुनाटकमा स्थानमा काठमाडौँ सहर, बिहान दिउँसो बेलुकाको समय र बाबुआमाको व्यापार, मिटिङ, ट्रेकिङ जस्ता कार्यहरू परिवेशका रुपमा आएका छन्।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.) ‘ दोहन‘ र ‘पारस्परिक‘ शब्को अर्थ लेख्नुहोस् ।
2.)दिइएको योगसँग सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दको अर्थ शब्दकोशका सहायताले लेख्नुहोस्:
3.)दिइएका अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
4.) दिइएको शब्दहरुलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस्:
5.)रिपोर्ताज कुन विषयमा लेखिएको छ ?
6.)रिपोर्ताजमा कति जना व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको छ?
7.)रिपोर्ताज कतिओटा अनुच्छेदमा संरचित छ ?
8.)रिपोर्ताजमा प्रयुक्त भाषाशैली कस्तो छ?
9.)पाठका आधारमा जोडा मिलाउनुहोस्:
10.)‘योग, ध्यान…. ताँती सुरु भयो’ रिपोर्ताजको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: (क) ध्यान गर्नका लागि म पात्र कहाँ कहाँ पुगेको थिए?