Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : लौ आयो ताजा खबर


“लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको मुख्य सहायक पात्र कुन हो ?

Ans : व्यक्त
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)रिपोर्ताज कतिओटा अनुच्छेदमा संरचित छ ?
2.)रिपोर्ताजमा प्रयुक्त भाषाशैली कस्तो छ?
3.)पाठका आधारमा जोडा मिलाउनुहोस्:
4.)‘योग, ध्यान…. ताँती सुरु भयो’ रिपोर्ताजको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: (क) ध्यान गर्नका लागि म पात्र कहाँ कहाँ पुगेको थिए?
5.)गोठाटारले म पात्रलाई किन आकर्षित गर्छ?
6.)‘हजारौँ माइलको यात्रा एक सानो पाइलाबाट सुरु हुन्छ’ भन्नुको तात्पर्य के हो?
7.)योगले मानव जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्छ?
8.)सुन्दर छन्त्यालमा कसरी बाँच्ने इच्छाशक्ति जागृत भयो?
9.)योग साधनाले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावहरु के-के हुन्?
10.)रिपोर्ताजमा प्राकृतिक परिवेशको वर्णन कसरी भएको छ?