Go Back

Class : 7

Subject : विज्ञान

Unit : 10.20 Lesson : धातु र गैर-धातुहरू


You are not a member!
1.) गैर-धातुहरू के हुन्?

2.) एल्युमिनियम को प्रमुख अयस्क के हो?

3.) एल्युमिनियम को भौतिक गुण के हो?

4.) एल्युमिनियम को उपयोग के हो?

5.) जस्ता को प्रमुख अयस्क के हो?

6.) जस्ता को भौतिक गुण के हो?

7.) जस्ता को उपयोग के हो?

8.) फलाम को प्रमुख अयस्क के हो?

9.) फलामको भौतिक गुण के हो?

10.) फलाम को उपयोग के हो?

11.) सुनको प्रमुख अयस्क के हो?

12.) सुनको भौतिक गुण के हो?

13.) सुनको प्रयोग के हो?

14.) तामाको प्रमुख अयस्क के हो?

15.) तामाको भौतिक गुण के हो?

16.) तामाको प्रयोग के हो?

17.) चाँदीको प्रमुख अयस्क के हो?

18.) चाँदीको भौतिक गुण के हो?

19.) चाँदीको प्रयोग के हो?

20.) सल्फर को प्रमुख अयस्क के हो?

21.) सल्फरको भौतिक गुण के हो?

22.) सल्फर को उपयोग के हो?

23.) आयोडिन को प्रमुख अयस्क के हो?

24.) आयोडिन को भौतिक गुण के हो?

25.) आयोडिन को उपयोग के हो?

26.) टेबल नुनमा आयोडिन किन मिसाइन्छ?

27.) प्रकृतिमा शुद्ध रुपमा सुन किन पाइन्छ ?

28.) गाडी र विमानको बडी बनाउन किन आल्मुनियम प्रयोग गरिन्छ ?

29.) प्रेसर कुकरको ह्यान्डल किन प्लास्टिकले ढाकिएको हुन्छ ?

30.) सल्फर पाइने ठाउँमा किन रातिको समयमा चम्किरहेको बत्ती देखिन्छ?

31.) धातु र nonmetals बीच के भिन्नताहरू छन्?

32.) खनिज र अयस्क बीच के भिन्नताहरू छन्?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up