Go Back

Class : 7

Subject : विज्ञान

Unit : 7.30 Lesson :तरंग


You are not a member!
1.) तरंगका प्रकारहरू के हुन्?

2.) मेकानिकल तरंगहरू के हो?

3.) विद्युत चुम्बकीय तरंगहरू के हो?

4.) अनुप्रस्थ तरंग के हो?

5.) अनुदैर्ध्य तरंग के हो?

6.) कम्प्रेसन र दुर्लभता के हो?

7.) क्रेस्ट र कुण्ड के हो?

8.) आयाम भनेको के हो?

9.) तरंग दैर्ध्य के हो?

10.) पूर्ण लहर के हो?

11.) आवृत्ति भनेको के हो?

12.) ध्वनि ऊर्जा के हो?

13.) ध्वनि को स्रोत के हो?

14.) आवाज कसरी यात्रा गर्छ?

15.) आवाजको चर्कोता के मा निर्भर गर्दछ?

16.) अनुदैर्ध्य तरंग र अनुप्रस्थ तरंग बीच के भिन्नता छ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up