Go Back

Class : 7

Subject : विज्ञान

Unit : 7.40 Lesson :प्रकाश


You are not a member!
1.) प्रकाश को स्रोत के हो?

2.) ऐना भनेको के हो?

3.) प्रकाश को प्रतिबिम्ब के हो?

4.) प्रतिबिम्ब को प्रकार के हो?

5.) नियमित प्रतिबिम्ब के हो?

6.) अनियमित प्रतिबिम्ब के हो?

7.) घटना रे के हो?

8.) परावर्तित किरण के हो?

9.) सामान्य के हो?

10.) घटना कोण हो?

11.) प्रतिबिम्ब को कोण के हो?

12.) प्रतिबिम्ब को नियम के हो?

13.) किरण रेखाचित्र के हो?

14.) वास्तविक छवि के हो?

15.) भर्चुअल छवि के हो?

16.) ऐनामा छवि कसरी बनाइन्छ?

17.) प्रकाशको परावर्तनको प्रयोग के हो?

18.) पेरिस्कोप के हो?

19.) पेरिस्कोपको प्रयोग के हो?

20.) पेरिस्कोपले कसरी काम गर्छ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up