Go Back

Class : 7

Subject : विज्ञान

Unit : 9.00 Lesson : पदार्थ


You are not a member!
1.) मास के हो?

2.) घनत्व भनेको के हो?

3.) घनत्व को SI एकाई के हो?

4.) घनत्व को CGS एकाई के हो?

5.) सापेक्ष घनत्व के हो?

6.) किन सापेक्ष घनत्व एकाइविहीन छ?

7.) ४ डिग्री सेल्सियसमा पानीको घनत्व कति हुन्छ?

8.) वस्तु किन डुब्छ?

9.) वस्तु किन तैरिन्छ?

10.) तत्व के हो?

11.) त्यहाँ कतिवटा तत्वहरू छन्?

12.) एक परमाणु के हो?

13.) subatomic कण के हो?

14.) न्यूक्लियस के हो?

15.) शेल वा कक्षा के हो?

16.) एक इलेक्ट्रोन के हो?

17.) प्रोटोन के हो?

18.) न्युट्रोन के हो?

19.) 1 परमाणु द्रव्यमान एकाइ के हो?

20.) प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोनमा छोटो टिप्पणीहरू लेख्नुहोस्?

21.) परमाणु संख्या के हो?

22.) परमाणु द्रव्यमान के हो?

23.) अणु के हो?

24.) अणु र यौगिक बीच के भिन्नताहरू छन्?

25.) यौगिक के हो?

26.) शुद्ध पदार्थहरू के हुन्?

27.) मिश्रणहरू के हुन्?

28.) परिवर्तन भनेको के हो?

29.) परिवर्तन को प्रकार के हो?

30.) भौतिक परिवर्तन भनेको के हो?

31.) शारीरिक परिवर्तनका विशेषताहरू के हुन्?

32.) रासायनिक परिवर्तन भनेको के हो?

33.) रासायनिक परिवर्तनका विशेषताहरू के हुन्?

34.) भौतिक र रासायनिक परिवर्तन बीच के भिन्नताहरू छन्?

35.) तत्व र अणुहरू बीच के भिन्नताहरू छन्?

36.) घनत्व र सापेक्ष घनत्व बीच के भिन्नताहरू छन्?

37.) किन अण्डा शुद्ध पानीमा डुब्छ तर नुन पानीमा तैरिन्छ ?

38.) किन एक परमाणु चार्जरहित छ?

39.) सामान्य नुनलाई पाउडर नुनमा विभाजन गर्नु शारीरिक परिवर्तन हो। किन?

40.) हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाएर पानी बनाउनु भनेको रासायनिक परिवर्तन हो। किन?

41.) एल्युमिनियमको ढोका किन पेन्ट गरिदैन तर फलामको ढोका किन पेन्ट गरिन्छ ?

42.) संकेतकहरू के हुन्?

43.) तपाईं कसरी एक सूचक बनाउन सक्नुहुन्छ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up