Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 11.00 Lesson : पृथ्वी र ब्रह्माण्ड


You are not a member!
1.) ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको बारेमा सबैभन्दा स्वीकार्य परिकल्पना कुन हो?

2.) खनिज भनेको के हो?

3.) खनिज को उदाहरण के हो?

4.) खनिज विज्ञान के हो?

5.) खनिज को प्रकार के हो

6.) धातु खनिज के हो?

7.) धातु खनिज को उदाहरण के हो?

8.) धातु खनिजहरू कस्ता प्रकारका हुन्छन्?

9.) लौह खनिज के हो?

10.) अलौह खनिज के हो?

11.) बहुमूल्य खनिज के हो

12.) गैर-धातु खनिज के हो?

13.) गैर-धातु खनिज को प्रकार के हो?

14.) रत्न खनिज के हो

15.) गैर-रत्न खनिज के हो

16.) ऊर्जा खनिज के हो?

17.) ऊर्जा खनिजहरूको उदाहरण के हो?

18.) खनिज को गुण के हो?

19.) खनिजहरू प्रयोग हुने विभिन्न क्षेत्रहरू के के हुन्?

20.) कृषि क्षेत्रमा खनिजको प्रयोग के हो?

21.) औद्योगिक क्षेत्रमा के उपयोगिताहरू छन्?

22.) निर्माण क्षेत्रमा के उपयोगिता छ?

23.) ऊर्जा क्षेत्रमा उपयोगिता के हो?

24.) नेपालमा रहेका खनिजहरुको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् ।

25.) पृथ्वीको उमेर कति हो ?

26.) पृथ्वीको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित परिकल्पनाहरू के हुन्?

27.) नेबुलर हाइपोथेसिस के हो?

28.) नेबुलर परिकल्पना कसले प्रस्ताव गरेको थियो?

29.) नेबुलर परिकल्पनाको विशेषता के हो?

30.) Planetesimal परिकल्पना के हो?

31.) ग्रहीय परिकल्पना कसले प्रस्ताव गरेको थियो?

32.) Planetesimal hypothesis को विशेषता के हो?

33.) बाइनरी परिकल्पना के हो?

34.) बाइनरी परिकल्पना कसले प्रस्तावित गर्नुभयो?

35.) बाइनरी परिकल्पना को आलोचना के हो?

36.) टाइडल परिकल्पना के हो?

37.) ज्वारभाटा परिकल्पना कसले प्रस्ताव गरेको थियो?

38.) बाइनरी परिकल्पनालाई 1905 मा दुई अमेरिकी वैज्ञानिक थोमस क्राउडर चेम्बरलिन र फरेस्ट रे मोल्टनले अगाडि सारेका थिए।

39.) पृथ्वीमा जीवित प्राणीहरूको विकासको इतिहास बारे व्याख्या गर्नुहोस्?

40.) भौगोलिक समय मापन के हो?

41.) eon भनेको के हो?

42.) Cryptozoic Eon के हो?

43.) Phanerozoic Eon के हो?

44.) Phanerozoic Eon को प्रकार के हो?

45.) Palaeozoic Era बारे व्याख्या गर्नुहोस्।

46.) Palaeozoic Era मा मुख्य घटनाहरू के हुन्?

47.) मेसोजोइक युग के हो?

48.) मेसोजोइक युगमा मुख्य घटनाहरू र जीवनहरू के हुन्?

49.) सेनोजोइक युग के हो?

50.) सेनोजोइक युगमा मुख्य घटनाहरू र जीवनहरू के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up