Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 11.30 Lesson : ब्रह्माण्ड


You are not a member!
1.) आकाश भनेको के हो?

2.) ब्रह्माण्ड के हो?

3.) अवलोकनयोग्य ब्रह्माण्ड के हो?

4.) अवलोकनयोग्य ब्रह्माण्डको व्यास कति छ?

5.) १ प्रकाश वर्ष भनेको के हो ?

6.) खगोल विज्ञान के हो?

7.) बिग बैंग सिद्धान्त के हो?

8.) क्षुद्रग्रह के हो?

9.) एस्टेरोइड बेल्ट के हो?

10.) कुइपर बेल्ट के हो?

11.) प्लुटो कुन बेल्टमा बस्छ?

12.) ट्रोजन के हो?

13.) पृथ्वी नजिकको क्षुद्रग्रह के हो?

14.) सबैभन्दा ठूलो र सानो क्षुद्रग्रह कुन हो?

15.) धूमकेतु के हो?

16.) Endo Comets के हो?

17.) exocomet के हो?

18.) धूमकेतु केबाट बनेको हो ?

19.) न्यूक्लियस के हो?

20.) कोमा भनेको के हो?

21.) धूमकेतुको पुच्छर किन लामो र चम्किलो पुच्छर जस्तो देखिन्छ?

22.) धूमकेतुको पुच्छर केबाट बनेको हुन्छ ?

23.) धूमकेतुको क्रान्ति समय के हो?

24.) धूमकेतुको क्रान्ति समयका केही उदाहरण दिनुहोस्।

25.) Encke को क्रान्ति समय के हो?

26.) विलुप्त धूमकेतु के हो?

27.) Meteoroids के हो?

28.) Meteors भनेको के हो?

29.) उल्कापिण्ड भनेको के हो ?

30.) उल्का वर्षा के हो?

31.) ग्यालेक्सी के हो?

32.) नेबुला भनेको के हो?

33.) आकाशगंगा भनेको के हो?

34.) हाम्रो आकाशगंगालाई के भनिन्छ ?

35.) आकाशगंगाहरु को आकार के हो?

36.) आकाशगंगाका उदाहरणहरू के हुन्?

37.) नक्षत्र भनेको के हो?

38.) नक्षत्रको संख्या कति छ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up