Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 3.30 Lesson : जीवित प्राणीहरूको वर्गीकरण


You are not a member!
1.) वर्गीकरण को दुई राज्य प्रणाली को प्रस्ताव कसले?

2.) वर्गीकरण को दुई राज्य प्रणाली के हो?

3.) दुई राज्य प्रणाली को वर्गीकरण को आधार के हो?

4.) वर्गीकरण को दुई राज्य प्रणाली को विशेष विशेषताहरु के हो?

5.) वर्गीकरणको दुई राज्य प्रणालीका कमजोरीहरू के हुन्?

6.) पाँच राज्य वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्ताव कसले गर्नुभयो?

7.) वर्गीकरण को पाँच राज्य प्रणाली को आधार के हो?

8.) पाँच राज्यहरू के हुन्?

9.) वर्गीकरणको पाँच राज्य प्रणालीका मुख्य विशेषताहरू के हुन्?

10.) राज्य मोनेरा अन्तर्गत कस्ता जीवहरू राखिन्छन्?

11.) किंगडम प्रोटिस्टा अन्तर्गत कस्ता जीवहरू राखिन्छन्?

12.) किंगडम फंगीको मुनि कस्ता जीवहरू राखिन्छन्?

13.) किंगडम प्लान्टे अन्तर्गत कस्ता जीवहरू राखिन्छन्?

14.) किंगडम एनिमियलिया अन्तर्गत कस्ता जीवहरू राखिन्छन्?

15.) माइक्रोबायोलोजी भनेको के हो?

16.) सूक्ष्मजीवहरू के हुन्?

17.) भाइरस भनेको के हो?

18.) भाइरस को प्रकार के हो?

19.) भाइरस किन कुनै राज्यको हुँदैन?

20.) एक capsid के हो?

21.) एक खाम के हो?

22.) भाइरसलाई किन पुल वा लिङ्क जीव भनिन्छ?

23.) किन भाइरसलाई अनिवार्य परजीवी भनिन्छ?

24.) ब्याक्टेरिया के हो?

25.) ब्याक्टेरिया को आकार के हो?

26.) एक क्याप्सूल के हो?

27.) ब्याक्टेरियाका उदाहरणहरू के हुन्?

28.) अमिबा को लोकोमोटोरी अंग के हो?

29.) कुन जीवले अमीबिक डिसेन्ट्री निम्त्याउँछ?

30.) कवक के हो?

31.) फंगीलाई saprophytes किन भनिन्छ?

32.) माइसेलियम के हो?

33.) कवकका उदाहरणहरू के हुन्?

34.) सूक्ष्मजीवहरूको सकारात्मक प्रभावहरू के हुन्?

35.) सूक्ष्मजीवहरूको नकारात्मक प्रभावहरू के हुन्?

36.) खाद्य संरक्षण भनेको के हो?

37.) सुक्खा संरक्षण को प्रक्रिया के हो?

38.) भिजेको संरक्षणको प्रक्रिया के हो?

39.) चिसो संरक्षणको प्रक्रिया के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up