Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 5.20 Lesson : वनस्पति र जनावरहरूमा यौन प्रजनन


You are not a member!
1.) यौन जीव के हो?

2.) यौन प्रजनन को विशेषताहरु के हो?

3.) फूल भनेको के हो?

4.) परागकण के हो?

5.) परागकण कस्ता प्रकारका हुन्छन् ?

6.) आत्म-परागण के हो?

7.) आत्म-परागण को प्रकार के हो?

8.) आत्म-परागणका फाइदाहरू के हुन्?

9.) आत्म-परागण को हानि के हो?

10.) क्रस-परागण भनेको के हो?

11.) परागकणका फाइदाहरू के हुन्?

12.) परागणका हानिहरू के हुन्?

13.) निषेचन भनेको के हो?

14.) gametogenesis के हो?

15.) पुरुष र महिला प्रजनन कोशिकालाई के भनिन्छ?

16.) भ्रूण अवधि के हो?

17.) जनावरहरूमा निषेचन को प्रकार के हो?

18.) आन्तरिक निषेचन भनेको के हो?

19.) बाह्य निषेचन के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up