Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 7.20 Lesson : उज्यालो


You are not a member!
1.) दर्पण को प्रकार के हो?

2.) विमान दर्पण के हो?

3.) गोलाकार ऐना के हो?

4.) एक अवतल दर्पण के हो?

5.) अवतल दर्पण को उपयोग के हो?

6.) उत्तल दर्पण के हो?

7.) उत्तल दर्पण को उपयोग के हो?

8.) उत्तल दर्पण र उत्तल दर्पण बीच के भिन्नताहरू छन्?

9.) गोलाकार ऐनामा प्रयोग गरिएका शब्दहरू व्याख्या गर्नुहोस्।

10.) ऐनाको पोल के हो?

11.) वक्रता केन्द्र के हो?

12.) वक्रता को त्रिज्या के हो?

13.) प्रमुख अक्ष के हो?

14.) मुख्य फोकस के हो?

15.) फोकल लम्बाइ के हो?

16.) माध्यम भनेको के हो?

17.) प्रकाशको अपवर्तन भनेको के हो?

18.) अपवर्तन को नियम के हो?

19.) अवतल लेन्स द्वारा बनाईएको छविको प्रकृति र स्थिति र प्रकृति के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up