Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 9.00 Lesson :पदार्थ


You are not a member!
1.) बोहर र बरी को 2n2 नियम के हो?

2.) अक्टेट नियम के हो? डुप्लेट नियम परिभाषित गर्नुहोस्।

3.) एक तत्व के हो?

4.) कम्पाउन्ड भनेको के हो?

5.) एक परमाणु के हो?

6.) अमु के हो?

7.) Coulomb के हो?

8.) एक इलेक्ट्रोन के हो?

9.) इलेक्ट्रोनको पिण्ड कति हुन्छ?

10.) प्रोटोन भनेको के हो?

11.) प्रोटोनको द्रव्यमान कति हुन्छ?

12.) प्रोटोनले एकाइ चार्ज बोक्छ। व्याख्या गर्नुहोस्।

13.) न्यूट्रॉन भनेको के हो?

14.) न्यूट्रोनको पिण्ड कति हुन्छ ?

15.) न्यूक्लियस भनेको के हो?

16.) परमाणु संख्या के हो?

17.) परमाणु द्रव्यमान के हो?

18.) किन एक परमाणु विद्युत तटस्थ छ?

19.) आणविक वजन के हो?

20.) आवधिक तालिका के हो?

21.) आवधिक तालिकाको प्रयोग के हो?

22.) मेन्डेलिभको आवधिक तालिका के मा आधारित छ?

23.) आधुनिक आवधिक तालिका के मा आधारित छ?

24.) आधुनिक आवधिक तालिका के हो?

25.) आवधिक तालिकाको लामो रूपको विवरण:

26.) आधुनिक आवधिक तालिकाका फाइदाहरू के हुन्?

27.) इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो?

28.) भ्यालेन्सी भनेको के हो?

29.) भ्यालेन्स शेल के हो?

30.) डुप्लेट र अक्टेट के हो?

31.) अक्टेट भनेको के हो?

32.) प्रतिक्रियात्मक तत्वहरू के हो?

33.) नियोनलाई अक्रिय ग्यास किन भनिन्छ?

34.) अक्सिजनको भ्यालेन्सी किन दुई हुन्छ भनिन्छ ?

35.) अल्काली धातुहरू के हुन्?

36.) किन क्लोरिनलाई प्रतिक्रियाशील गैर धातु भनिन्छ?

37.) कंकाल समीकरण के हो?

38.) सन्तुलित समीकरण भनेको के हो?

39.) समूहका विशेषताहरू के हुन्?

40.) अवधिको गुणहरू के हुन्?

41.) भौतिक परिवर्तन भनेको के हो?

42.) रासायनिक परिवर्तन भनेको के हो?

43.) रासायनिक प्रतिक्रिया के हो?

44.) आणविक सूत्र के हो?

45.) तत्वको आणविक सूत्र के हो?

46.) यौगिक को आणविक सूत्र के हो?

47.) रासायनिक प्रतिक्रिया के हो?

48.) प्रतिक्रियाकर्ताहरू के हुन्?

49.) उत्पादनहरू के हुन्?

50.) शब्द समीकरण के हो?

51.) सूत्र समीकरण के हो?

52.) रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्ने चरणहरू के हुन्?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up