Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 10.70 Lesson :सरकारी वित्त


You are not a member!
1.) देश निर्माणमा सरकारी खर्चको भूमिका विषयमा एक लेख तयार पार्नुहोस् ।

2.) कर भनेको के हो ? कर कति किसिमको हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

3.) गैर कर आय भनेको के हो ?

4.) सरकारी खर्च भनेको के हो ? यो कति थरिको हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up