Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 3.40 Lesson :तनाव व्यवस्थापन


You are not a member!
1.) तनावले ज्ञानहरिलाई कस्तो असर पारेको छ ?

2.) तनाव व्यवस्थापनमा योग र ध्यानले पुर्याउने फाइदा के के हुन् ?

3.) ‘तनाव व्यवस्थापनमा ज्ञानहरिले अपनाएका रणनीतिहरु वास्तवमा सकरात्मक छन् ।‘

4.) तनाव हुनुभन्दा पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । के तपाईं यस भनाइसँग सहमत हुनुहुन्छ, आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

5.) द्वन्द्व भनेको के हो ?

6.) द्वन्द्वको परम्परागत र आधुनिक अवधारणाबिच के फरक छ ?

7.) के द्वन्द्वले तनाव सिर्जना गर्न सक्छ ?

8.) गौतमबुद्धको भनाइको तात्पर्य एक वाक्यमा प्रष्ट पार्नुहोस् ।

9.) तनाव भनेको के हो ?

10.) तनावका विशेषताहरु के के हुन् ?

11.) तनाव व्यवस्थापन भनेको के हो ?

12.) तनाव सिर्जना हुने अवस्थाहरू के के हुन्‌ ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up