Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 4.50 Lesson :वर्तमान विश्व परिवेश र सामाजिक व्यवहार


You are not a member!
1.) ‘समकालीन विश्वभाषिक, धार्मिक, वर्गीय, लैङ्गिक र राजनीतिक प्रणालीगत विविधता जस्ता सामाजिक विविधताहरूले भरिपूर्ण छ।’ आफ्नो तर्कसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

2.) मानवका आधारभूत सामाजिक आवश्यकताहरु के के हुन् , उल्लेख गर्नुहोस् ।

3.) परियोजना कार्य 1. तपाइँको समुदायका विशेषताहरू खोजी गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्‌ ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up