Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 5.40 Lesson :नेपालका पर्यावरणीय क्षेत्रहरु


You are not a member!
1.) ‘नेपालको भौगोलिक अवस्थाको उपयोग गर्न सके नेपाल विश्वकै सम्पन्न देश बन्न सक्छ ।‘ यस भनाइलाई उदाहरण दिएर पुष्टि गर्नुहोस् ।

2.) आफू बसेको भौगोलिक क्षेत्रका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै एक लेख तयार पार्नुहोस्‌ ।

3.) हिमाल, पहाड र तराईबिचको अन्तरसम्बन्ध छोटकरीमा प्रष्ट पार्नुहोस्‌ ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up