Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 7.20 Lesson :दलित सवाल


You are not a member!
1.) दलितका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरू पहिल्याउनुहोस् ।

2.) ‘दलित हुनु सामाजिक विभेदको परिणति हो । त्यसलाई आधार मानेर आफ्नै बाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माथि भेदभाव गर्नु दण्डनीय छ।’ यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up