Go Back

Class : 10

Subject : नेपाली

Unit : 13.00 Lesson :पख़ोस्


You are not a member!
1.) बोध तथा अभिव्यक्ति

2.) ९. व्याख्या गर्नुहोस् :

3.) १०. 'पनोस्' निबन्धमा हामा हामा समाजका कस्ता पक्षमाथि व्यङ्ग्य गरिएको छ ? समीक्षा गर्नुहोस् ।

4.) १२. 'पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि' शीर्षकमा १५० शब्दसम्मको टिप्पणी लेख्नुहोस् ।

5.) १३. दिइएका शीर्षकमा निबन्ध तयार पार्नुहोस् :

6.) १४. दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up