Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : लौ आयो ताजा खबर


यस लघुनाटकमा कस्तो विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ ?

Ans : यस लघुनाटकमा अहिलेकाे युवा पिढी कसरी कुलतमा फँसिरहेका छन् भन्ने विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अभिभावकले समयमा रेखदेख नगर्दा उनीहरु मर्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छन् भन्ने विषयलाई यस लघुनाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ।
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.