Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : लौ आयो ताजा खबर


दिइएको शब्दहरूको विपरित अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:

Ans : बास – ताजा चहकिलो – मधुरो दोष – निर्दोष पराइ – आफन्त भाग्यमानी – अभागी बन्धन – मुक्त अदृश्य – प्रकट हुनु


Random topics

1.)समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्: (क) ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको मुख्य पात्रको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् ।
2.)‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकमा व्यक्त मुख्य सन्देशमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
3.)निम्नानुसारको ढाँचामा ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको समीक्षा गर्नुहोस्: (क) ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको संवाद योजना कस्तो छ?
4.)‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको भाषा शैली कस्तो छ ?
5.) ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको शीर्षक कसरी सार्थक रहेको छ ?
6.)प्राणीशास्त्रले कुन विषयको अध्ययन गर्छ ?
7.)जीवनजन्तुको दोहनले प्रकृतिमा कस्तो असर पर्न सक्छ?
8.) प्राणीशास्त्रको अध्ययनले हामीलाई कसरी प्रकृतिसँग नजिक बनाउँछ ?
9.) ‘ दोहन‘ र ‘पारस्परिक‘ शब्को अर्थ लेख्नुहोस् ।
10.)दिइएको योगसँग सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दको अर्थ शब्दकोशका सहायताले लेख्नुहोस्: