Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : लौ आयो ताजा खबर


दिइएका आशय झल्कने उखान लघुनाटकबाट खोजेर लेख्नुहोस्: (क) इच्छाशक्ति भए जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ।

Ans : जहाँ इच्छा वाह उपाय ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकमा व्यक्त मुख्य सन्देशमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
2.)निम्नानुसारको ढाँचामा ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको समीक्षा गर्नुहोस्: (क) ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको संवाद योजना कस्तो छ?
3.)‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको भाषा शैली कस्तो छ ?
4.) ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको शीर्षक कसरी सार्थक रहेको छ ?
5.)प्राणीशास्त्रले कुन विषयको अध्ययन गर्छ ?
6.)जीवनजन्तुको दोहनले प्रकृतिमा कस्तो असर पर्न सक्छ?
7.) प्राणीशास्त्रको अध्ययनले हामीलाई कसरी प्रकृतिसँग नजिक बनाउँछ ?
8.) ‘ दोहन‘ र ‘पारस्परिक‘ शब्को अर्थ लेख्नुहोस् ।
9.)दिइएको योगसँग सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दको अर्थ शब्दकोशका सहायताले लेख्नुहोस्:
10.)दिइएका अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्: