Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : लौ आयो ताजा खबर


अरुलाई पर्ने समस्या तपाईलाई पनि पर्छ।

Ans : अरुलाई खाने बाघले तपाईंलाई पनि खान सक्छ


Random topics

1.)निम्नानुसारको ढाँचामा ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको समीक्षा गर्नुहोस्: (क) ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको संवाद योजना कस्तो छ?
2.)‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको भाषा शैली कस्तो छ ?
3.) ‘लौ आयो ताजा खबर‘ लघुनाटकको शीर्षक कसरी सार्थक रहेको छ ?
4.)प्राणीशास्त्रले कुन विषयको अध्ययन गर्छ ?
5.)जीवनजन्तुको दोहनले प्रकृतिमा कस्तो असर पर्न सक्छ?
6.) प्राणीशास्त्रको अध्ययनले हामीलाई कसरी प्रकृतिसँग नजिक बनाउँछ ?
7.) ‘ दोहन‘ र ‘पारस्परिक‘ शब्को अर्थ लेख्नुहोस् ।
8.)दिइएको योगसँग सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दको अर्थ शब्दकोशका सहायताले लेख्नुहोस्:
9.)दिइएका अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
10.) दिइएको शब्दहरुलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस्: