Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


ग. कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ?

Ans : कृष्णको प्रवेश तेस्रो अनुच्छेदमा भएको छ।


Random topics

1.)दिइएका विषयक्षेत्रका शब्दहरु खोजेर लेख्नुहोस्:
2.)दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् (क) माथिको पाठ कत्ति अनुच्छेदमा संरचित छ?
3.)पाठकाे दोस्रो अनुच्छेदमा कुन विषयलाई मुख्य भाव वा विचार बनाइएको छ?
4.)पाटको छैटाै अनुच्छेदमा कस्ता विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ?
5.)निबन्धको पाँचौँ अनुच्छेद महा कतिवटा वाक्यहरु छन्?
6.)पठको अन्तिम अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अनुच्छेदका आधारमा पाँचओटा प्रश्न बनाउनुहोस्:
7.)” जीवन एउटा प्रवाहशील…… तरखरमा थिएँ“, निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्: (क) जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो ?
8.)अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस् ।
9.) नेपाली जीवनलाई किन विविधताको सुन्दर साङलो भनिएको हो ?
10.)अनुच्छेदमा नेपालमा रहेका कुन कुन संस्कृति उल्लिखित छन्?