Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


सबैभन्दा छोटो अनुच्छेदमा कति वाक्यहरु छन् र कुन हो ?

Ans : सबैभन्दा छोटो अनुच्छेद दशौँ अनुच्छेद हो र यसमा ३ वाक्यहरु छन्।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)माथिको अनुच्छेदबाट दुईओटा समस्त शब्द टिप्नुहोस् र तिनको बनोट देखाउनुहोस् ।
2.)भौतिक विज्ञानले कसरी प्रकृतिको व्यापक क्षेत्रलाई समेटेको छ ?
3.)‘भूगर्भ‘ र ‘खगोल‘ शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् ।
4.)आधारभूत रुपमा आनुच्छेद कति किसिमका हुन्छन्?
5.)कस्तो अनुच्छेदलाई आत्मपरक अनुच्छेद भनिन्छ?
6.)अनुच्छेदमा वस्तुपरक विषयलाई कसरी वर्णन गरिएको हुन्छ ?
7.)आत्मपरक अनुच्छेद र वस्तुपरक अनुच्छेदबीचको मुख्य अन्तर के हो ?
8.)दिइएको अनुच्छेद आत्मपरक हो भन्ने आधार के के छन पुष्टि गर्नुहोस्:
9.)दिइएको अनुच्छेद वस्तुपरक हो भन्ने आधार के के छन्, पुष्टि गर्नुहोस्:
10.)दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्: