Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : साथीलाई चिठी


दिइएका अर्थसंग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:

Ans : (क) मलेसियाको मुद्रा – रिङ्गट (ख) विदेश – परदेश (ग) नागरिक नभएको अवस्था – अनागरिक (घ) मर्न लागेकालाई बचाउने – मृतसन्जीवनी (ङ) सफा – कञ्चन (च) उथलपुथल – उदृेलित (छ) जन्मेको ठाउँ – जन्मथलो (ज) कार्य गर्ने क्षमता भएको – सीप
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.