Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


कथा कति अनुच्छेदमा संरचित छ ?

Ans : कथा ५२ अनुच्छेदमा संरचित छ ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.) पाठबाट दशओटा आगन्तुक शब्द पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
2.)पाठबाट पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित दश दशओटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्:
3.)पर्यापर्यावरण पहाड कत्तिको अनुच्छेदमा संरचित छ ?
4.)सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो र कति वाक्यमा संरचित छ ?
5.) सबैभन्दा छोटो अनुच्छेदमा कति वाक्यहरु छन् र कुन हो ?
6.)दिइएका विषय सन्दर्भ कुन कुन अनुच्छेदमा छन् ? (अ) पृथ्वीका वनस्पति र प्राणी एकअर्कामा निर्भर रहेन
7.)पृथ्वीमा भिन्न-भिन्न वन्य पारिस्थितिक प्रणालीको चर्चा
8.)नेपालको पर्यावरणीय भिन्नतालाई पाँच तले घरसंँग तुलना
9.) इकोसिस्टम शवको परिचय
10.)पर्यापर्यटनको विकास गरी नेपालमै रोजगारको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने