Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


इकोसिस्टम शवको परिचय

Ans : पहिलो अनुच्छेद
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.


Random topics

1.)कस्तो अनुच्छेदलाई आत्मपरक अनुच्छेद भनिन्छ?
2.)अनुच्छेदमा वस्तुपरक विषयलाई कसरी वर्णन गरिएको हुन्छ ?
3.)आत्मपरक अनुच्छेद र वस्तुपरक अनुच्छेदबीचको मुख्य अन्तर के हो ?
4.)दिइएको अनुच्छेद आत्मपरक हो भन्ने आधार के के छन पुष्टि गर्नुहोस्:
5.)दिइएको अनुच्छेद वस्तुपरक हो भन्ने आधार के के छन्, पुष्टि गर्नुहोस्:
6.)दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
7.)दिइएका पदावली र अर्थकाे जोडा मिलाउनुहोस्:
8.)दिइएको शब्दहरूको विपरित अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
9.)दिइएका आशय झल्कने उखान लघुनाटकबाट खोजेर लेख्नुहोस्: (क) इच्छाशक्ति भए जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ।
10.)अरुलाई पर्ने समस्या तपाईलाई पनि पर्छ।