Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


पामा रहेको ” जाने वखतमा…., त्यो आएन ।” कथांश पढी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्: (क) ‘ता‘ प्रत्यय लागेका चारओटा शब्द लेख्नुहोस्।


Looks like you have not signed up yet. Please sign up now to view the answers without interruption.
Redirecting in 60 seconds...

Ans : ‘ता‘ प्रत्यय लागेका चारओटा शब्दहरू: उदासीनता, शून्यता, प्रसन्नता, उत्फुल्लता हुन्।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)‘संवेग‘ र ‘तज्जन्य‘ शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् ।
2.)दिइएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्:
3.)दिइएका शब्दहरूको अर्थ शब्दकोशका सहायताले पत्ता लगाउनुहोस्:
4.) पाठबाट दशओटा आगन्तुक शब्द पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
5.)पाठबाट पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित दश दशओटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्:
6.)पर्यापर्यावरण पहाड कत्तिको अनुच्छेदमा संरचित छ ?
7.)सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो र कति वाक्यमा संरचित छ ?
8.) सबैभन्दा छोटो अनुच्छेदमा कति वाक्यहरु छन् र कुन हो ?
9.)दिइएका विषय सन्दर्भ कुन कुन अनुच्छेदमा छन् ? (अ) पृथ्वीका वनस्पति र प्राणी एकअर्कामा निर्भर रहेन
10.)पृथ्वीमा भिन्न-भिन्न वन्य पारिस्थितिक प्रणालीको चर्चा