Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


दिइएका अर्थहरको पर्यियबाचि शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:

Ans : (क) असजिलोपन = सङ्कोच (ख) सूक्खा = शुष्क (ग) लजालु = लज्जावन्त (घ) रुवाई = रोदन (ङ) पर्खाइ = प्रतीक्षा (च) धुलो पिठो = चूर्ण (छ) व्यक्त नभएको = अव्यक्त (ज) वज्रभन्दा पनि = सारो
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)सामाजिक र भौतिक वातावरणले मनोविज्ञानमा कसरी प्रभाव पार्छ ?
2.)‘संवेग‘ र ‘तज्जन्य‘ शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् ।
3.)दिइएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्:
4.)दिइएका शब्दहरूको अर्थ शब्दकोशका सहायताले पत्ता लगाउनुहोस्:
5.) पाठबाट दशओटा आगन्तुक शब्द पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
6.)पाठबाट पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित दश दशओटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्:
7.)पर्यापर्यावरण पहाड कत्तिको अनुच्छेदमा संरचित छ ?
8.)सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो र कति वाक्यमा संरचित छ ?
9.) सबैभन्दा छोटो अनुच्छेदमा कति वाक्यहरु छन् र कुन हो ?
10.)दिइएका विषय सन्दर्भ कुन कुन अनुच्छेदमा छन् ? (अ) पृथ्वीका वनस्पति र प्राणी एकअर्कामा निर्भर रहेन