Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:

Ans : क. स्वतन्त्र – उन्मुक्त ख. कपडाको भकुण्डो – गिर ग. अड्काउ – अल्झो घ. भिन्न हुनाको अनुभव – अन्तराल ङ. अर्काको काम गरिदिएबापत पाइने पारिश्रमिक – बनी च. इज्जत – अभिमान
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)सामाजमा बिगार्नेभन्दा सपार्ने धेरै छन्‘ भन्नुको तात्पर्य के हो?
2.)उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूको जोडा मिलाउनुहोस्:
3.)दिइएका अर्थ मिल्ने पदावलीहरु पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
4.)शब्दकोष हेरेर दिइएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्:
5.)दिइएका शब्दलाई वाक्यमा परयोग गर्नुहोस्:
6.)दिइएका विषयक्षेत्रका शब्दहरु खोजेर लेख्नुहोस्:
7.)दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् (क) माथिको पाठ कत्ति अनुच्छेदमा संरचित छ?
8.)पाठकाे दोस्रो अनुच्छेदमा कुन विषयलाई मुख्य भाव वा विचार बनाइएको छ?
9.)पाटको छैटाै अनुच्छेदमा कस्ता विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ?
10.)निबन्धको पाँचौँ अनुच्छेद महा कतिवटा वाक्यहरु छन्?