Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


गाउँको माया‌ कथा पढि दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: क. यस कथामा कति ओटा अनुच्छेद छन्?

Ans : यस कथामा १४ ओटा अनुच्छेद छन्।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)शब्दकोष हेरेर दिइएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्:
2.)दिइएका शब्दलाई वाक्यमा परयोग गर्नुहोस्:
3.)दिइएका विषयक्षेत्रका शब्दहरु खोजेर लेख्नुहोस्:
4.)दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् (क) माथिको पाठ कत्ति अनुच्छेदमा संरचित छ?
5.)पाठकाे दोस्रो अनुच्छेदमा कुन विषयलाई मुख्य भाव वा विचार बनाइएको छ?
6.)पाटको छैटाै अनुच्छेदमा कस्ता विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ?
7.)निबन्धको पाँचौँ अनुच्छेद महा कतिवटा वाक्यहरु छन्?
8.)पठको अन्तिम अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अनुच्छेदका आधारमा पाँचओटा प्रश्न बनाउनुहोस्:
9.)” जीवन एउटा प्रवाहशील…… तरखरमा थिएँ“, निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्: (क) जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो ?
10.)अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस् ।