Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


गाढा शब्दको अर्थ पहिचान गरे चिनो लगाउनुहोस्: (क) खोलाले अविराम गीत गाइरहेकै थियो।

Ans : (आ) निरन्तर
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.) ‘त्यो फेरि फर्केला ?’ कथामा समाजिक, आर्थिक र प्राकृतिक परिवेशको चित्रण कसुरी गरिएको छ !
2.)‘त्यो फेरि फर्कला ?’ कथाको शीर्षक सार्थकता पुष्टि गर्नुहोस्।
3.)आफ्नो घरमा बास बस्न आइपुगेको यात्रीका लागि सानिले गरेको दीर्घ प्रतीक्षा तपाईलाई कस्तो लाग्यो, कथात्मक सन्दर्भका आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस्।
4.)दिइएका अनुच्छेद पढी कुनै चार एउटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस्:
5.)मनोविज्ञान के हो ?
6.)व्यक्ति कस्तो वातावरण निर्माण गर्न खोज्छ ?
7.)सामाजिक र भौतिक वातावरणले मनोविज्ञानमा कसरी प्रभाव पार्छ ?
8.)‘संवेग‘ र ‘तज्जन्य‘ शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् ।
9.)दिइएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्:
10.)दिइएका शब्दहरूको अर्थ शब्दकोशका सहायताले पत्ता लगाउनुहोस्: