Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


State any five features of new accounting system.

Ans : The five features of new accounting system are as follows: a. Based on double entry system:-New accounting system is based on modern double entry system of book-keeping. b. Cash basis accounting:-All transactions are measured in terms of money. All receipts are recorded when they received and all payments are recorded when they are paid. c. Uniformity:-New Accounting System has brought uniformity simplicity and flexibility in government accounting. d. Banking transaction:-It emphasizes on bank transaction, i.e. all cash transactions are made through the bank. e. Controlled by budget:-New accounting system facilitates budgetary control. No governmental expenditure can make more than the allocated budget amount.


Random topics

1.)कुन कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन्?
2.) समान पदसङ्ख्या भएको श्लोक कुन हो?
3.)कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेको छन्?
4.)कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस्?
5.)‘वीर पुर्खा‘ कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गघमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
6.)कविता पढी वषयको …….. मिलाएर लेख्नुहोस्: (क) वीर पुर्खाहरुको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। (ख) वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आंधी ले रोक्न सक्दैन। (ग) वेत्रावतीको‌ किनारमा नेपालीको पुर्खाको चिनो छ। (घ) सांगडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोलेको छ। (ङ) प
7.) दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र सङ्क्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् :(१) माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूका बारेमा के भनिएको छ?
8.)(२) हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी सक्छौं?
9.) ‘सागर तरी संसारभरी वीस गोर्खा रगत बग्यो‘। यस कथनको तात्पर्य के हो?
10.)दिएका कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्: (१). नेपालीहरूको कस्तो पौरखाले नेपालको रचना भएको हो?