Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : वीर पुर्खा


कुन कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन्?

Ans : पहिलो दोस्रो र तेस्रो पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन्।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)(ख) “गाई चरवाहा टुअर-टापर ,भैस चरवाहा चोर। बकरी चरवाहा छिनर-छानर,ताके चार ओर ।“
2.)‘जमाना थियो … उनीहरूसँग मिसिन्थे‘ कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको सङक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्: (क) ‘म‘ पात्रलाई पढाउनुपर्छ भनी उत्साह भर्ने को थिए?
3.)(ख) परिछनको नियति कसरी पुस्तान्तरण भएको हो?
4.)(ग) यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त लोकगीतको अँशले दिने विचारप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस्?
5.)(घ) ‘म‘ पात्रले परिछनलगायतका बालदौँतरीसँग सम्बन्ध सुधार्न के के गर्यो होला?
6.)(ङ) यस अनुच्छेदको मुख्य सन्देश के हो?
7.)‘खोलाले रुवायो‘ भन्ने कुरामा मत्र गर्दा कसरी अन्याय हुन्छ?
8.)‘म‘ पात्रका खोलासँगका बालअनुभूति कस्ता छन् ?
9.)कृष्णलाई सभ्य ले किन सम्मान गरेका हुन्?
10.)पढेलेखेका मान्छेले गाउँ छोड्याे भने गाउँमा कस्तो असर पर्छ?