Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


‘जमाना थियो … उनीहरूसँग मिसिन्थे‘ कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको सङक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्: (क) ‘म‘ पात्रलाई पढाउनुपर्छ भनी उत्साह भर्ने को थिए?

Ans : म पत्रलाई पढाउनुपर्छ भनी उत्साह भर्ने टोलका मानिसहरु थिए।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)पठको अन्तिम अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अनुच्छेदका आधारमा पाँचओटा प्रश्न बनाउनुहोस्:
2.)” जीवन एउटा प्रवाहशील…… तरखरमा थिएँ“, निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्: (क) जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो ?
3.)अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस् ।
4.) नेपाली जीवनलाई किन विविधताको सुन्दर साङलो भनिएको हो ?
5.)अनुच्छेदमा नेपालमा रहेका कुन कुन संस्कृति उल्लिखित छन्?
6.)दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् : (अ) जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ?
7.)निबन्धांशमा कस्तो संस्कृतिको परीकल्पना गरिएको छ ?
8.)संस्कृति भनेको के हो ?
9.) संविधानले सुनिश्चित गरेका संस्कृतिक विषयहरु के के हुन् ?
10.)नेपालमा के कस्ता संस्कृतिक विविधता छन्?