Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


पढेलेखेका मान्छेले गाउँ छोड्याे भने गाउँमा कस्तो असर पर्छ?

Ans : पढेलेखेका मान्छले गाउँ छोड्यो भने गाउँमा अन्याय अत्याचार, शोषन गर्नेहरु झन बढेर जान्छन् त्यसैले गाउँमा नकरात्मक असर पर्छ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.) संविधानले सुनिश्चित गरेका संस्कृतिक विषयहरु के के हुन् ?
2.)नेपालमा के कस्ता संस्कृतिक विविधता छन्?
3.)श्रम र संस्कृति कसरी अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्?
4.)न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, निबन्धका आधारमा लेख्नुहोस्।
5.)व्याख्या गर्नुहोस्: (क) नेपालको लामो इतिहास र सभ्याताले निर्माण गरेका यी साँझा संस्कृति मेरै संस्कृति थिए, मेरे देशका सम्पत्ति थिए र मेरा ती सबै मित्रहरू एकै फूलबारीका साझा फूलहरु थिए।
6.)संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, रङ भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा हुने भेद विकृति हुन्।
7.)समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्: (क) नेपालमा विधमान संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्षको चर्चा गर्नुहोस्।
8.)“संस्कृतिक रुपमा न्यायपूर्ण समाजले मात्र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ।” विवेचना गर्नुहोस्।
9.)संस्कृतिभित्र के के लुकेका हुन्छन् ?
10.)बहुजातीय मुलुकका के-कस्ता विशेषता हुन्छन् ?