Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : संस्कृतिको नयाँ यात्रा


बहुजातीय मुलुकका के-कस्ता विशेषता हुन्छन् ?

Ans : संस्कृतिक रुपमा सम्पन्न हुनु, यसको समन्वय गर्ने मुलुक सौन्दर्यमा श्रेष्ठ ठहर्नु, बहुजातीय मुलुकका विशेषता हुन्।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)योगमायाको बाल्यकाल र किशाेरावस्था कस्तो रह्यो ?
2.)योगमाया कसरी आध्यात्मिक विषयमा आकृष्ट भइन् ?
3.)योगमायाको साधना र तपस्याका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ?
4.)योगमायाको अग्निसमाधिको योजना कसरी असफल भयो?
5.)योगमायाको जीवनबाट पाइने शिक्षा के हो?
6.)व्याख्या गर्नुहोस् (क) ती तपस्याका विविध मोहहरूको मुख्य उद्देश्य जीवनका लोभ र मोहबाट मुक्त हुँदै समाज सुधारको चाहना राख्नु थियो।
7.) सञ्चारका माध्यम तथा यातायातका साधनले संसारलाई कसरी नजिक बनाएको छ ?
8.)यन्त्रमानवले मानिसले कसरी सघाउँछ ?
9.)वैज्ञानिक क्षेत्रमा भएको आशातीत प्रगतिले मानव जीवनलाई कस्तो बनाएको छ ?
10.)वैज्ञानिक र अनुसन्धान शब्दको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् ।