Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


सञ्चारका माध्यम तथा यातायातका साधनले संसारलाई कसरी नजिक बनाएको छ ?

Ans : सञ्चारका माध्यमले संसारका कुना कुनामा तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्ने, रेडियो टेलिभिजनले विश्वभरका घटना भन्ने र यातायातका साधनले टाढाको गन्तव्यलाई सुगम बनाउने भएकाले सञ्चारका मध्यम र यातायातका साधनले संसारलाई नजिक बनाएको छ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)‘ पाठ्यक्रम ‘ र ‘ पृष्ठपोषण ‘ को अर्थ लेख्नुहोस्।
2.)तपाईंको सुरज हुनुभएको भए पूर्णविक्रमको चिठी प्रतिउत्तर कसरी दिनुहुन्थ्यो लेख्नुहोस्:
3.)तल दिइएका शब्दहरूको विपरीत अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस्:
4.)गाढा शब्दको अर्थ पहिचान गरे चिनो लगाउनुहोस्: (क) खोलाले अविराम गीत गाइरहेकै थियो।
5.)स्वरलाई अलि तान्दै, आश्चर्य र उपेक्षा मिश्रित स्वरमा उत्तर दिई
6.)प्रश्न एकान्तजन्य सङ्कोचको मध्यम स्वरमा थियो।
7.)एक दिन साँझको बखत सानी आफ्नो पसल उठाइसकेपछि द्वारमा अन्य मनस्क भई उभिरहेकी थिई।
8.)त्यो अभीसिप्त पन्धौ दिन पनि आयो।
9.)त्यो आफ्नो अन्तरैमा निस्तब्ध भई।
10.)दिइएका अर्थहरको पर्यियबाचि शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्: