Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


प्रश्न एकान्तजन्य सङ्कोचको मध्यम स्वरमा थियो।

Ans : असजिलोपन
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)आफ्नो घरमा बास बस्न आइपुगेको यात्रीका लागि सानिले गरेको दीर्घ प्रतीक्षा तपाईलाई कस्तो लाग्यो, कथात्मक सन्दर्भका आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस्।
2.)दिइएका अनुच्छेद पढी कुनै चार एउटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस्:
3.)मनोविज्ञान के हो ?
4.)व्यक्ति कस्तो वातावरण निर्माण गर्न खोज्छ ?
5.)सामाजिक र भौतिक वातावरणले मनोविज्ञानमा कसरी प्रभाव पार्छ ?
6.)‘संवेग‘ र ‘तज्जन्य‘ शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् ।
7.)दिइएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्:
8.)दिइएका शब्दहरूको अर्थ शब्दकोशका सहायताले पत्ता लगाउनुहोस्:
9.) पाठबाट दशओटा आगन्तुक शब्द पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
10.)पाठबाट पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित दश दशओटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्: