Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


गाउँको माया’ कथामा संवादका क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन् छलफल गरी ती वाक्यहरुको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्: (क) जब उत्तर गए रण पे तो पिछे हटना क्यो?

Ans : जब लडाईमा उत्रिएपछि किन पछाडी हट्ने।
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.


Random topics

1.)पाटको छैटाै अनुच्छेदमा कस्ता विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ?
2.)निबन्धको पाँचौँ अनुच्छेद महा कतिवटा वाक्यहरु छन्?
3.)पठको अन्तिम अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अनुच्छेदका आधारमा पाँचओटा प्रश्न बनाउनुहोस्:
4.)” जीवन एउटा प्रवाहशील…… तरखरमा थिएँ“, निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्: (क) जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो ?
5.)अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस् ।
6.) नेपाली जीवनलाई किन विविधताको सुन्दर साङलो भनिएको हो ?
7.)अनुच्छेदमा नेपालमा रहेका कुन कुन संस्कृति उल्लिखित छन्?
8.)दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् : (अ) जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ?
9.)निबन्धांशमा कस्तो संस्कृतिको परीकल्पना गरिएको छ ?
10.)संस्कृति भनेको के हो ?