Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


‘ उनी कहिले निराहार, कहिले जलाहार, कहिले अल्पहार तपस्या गर्थिन् ‘ भन्नुको तात्पर्य के हो ?

Ans : उनले जीवनमा कठोर भन्दा कठोर तपस्या गरेकी थिइन् भन्ने नै ‘उनी कहिले निराहार, कहिले जलाहार, कहिले अल्पहार तपस्या गर्थिन्‘ भन्नुको तात्पर्य हो।