Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


‘विचारधारा अर्कैतिर…. ओछ्यान लडी ।‘ कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्: (क) सानी के कारणले निस्तब्ध भई ?

Ans : त्यस यात्रीको श्रीमती होली भन्ने सम्झेर सानी निस्तब्ध भई।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.