Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


पर्यटकिय गतिविधि विभिन्न पर्यावरण मैत्री नीतिनियम, कानुन र आचार संहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने

Ans : नवौँ अनुच्छेदमा
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)आत्मपरक अनुच्छेद र वस्तुपरक अनुच्छेदबीचको मुख्य अन्तर के हो ?
2.)दिइएको अनुच्छेद आत्मपरक हो भन्ने आधार के के छन पुष्टि गर्नुहोस्:
3.)दिइएको अनुच्छेद वस्तुपरक हो भन्ने आधार के के छन्, पुष्टि गर्नुहोस्:
4.)दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
5.)दिइएका पदावली र अर्थकाे जोडा मिलाउनुहोस्:
6.)दिइएको शब्दहरूको विपरित अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
7.)दिइएका आशय झल्कने उखान लघुनाटकबाट खोजेर लेख्नुहोस्: (क) इच्छाशक्ति भए जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ।
8.)अरुलाई पर्ने समस्या तपाईलाई पनि पर्छ।
9.)तपाईले सुनेका/पढेका पाँचओटा उखान लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
10.)दिइएको टुक्कालाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्: