Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


Briefly write any 5 importance of New Accounting system.

Ans : The 5 importance of New Accounting system are as under: a. To provide financial data and information for preparing effective budget. b. To make auditing simple and economical. c. To ensure budgetary control as it does not allow for over expenditure and saves the government fund. d. To keep records of past economic activities of the government. e. To inform people about the revenue and expenditure of government.
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.


Random topics

1.)कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेको छन्?
2.)कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस्?
3.)‘वीर पुर्खा‘ कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गघमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
4.)कविता पढी वषयको …….. मिलाएर लेख्नुहोस्: (क) वीर पुर्खाहरुको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। (ख) वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आंधी ले रोक्न सक्दैन। (ग) वेत्रावतीको‌ किनारमा नेपालीको पुर्खाको चिनो छ। (घ) सांगडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोलेको छ। (ङ) प
5.) दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र सङ्क्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् :(१) माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूका बारेमा के भनिएको छ?
6.)(२) हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी सक्छौं?
7.) ‘सागर तरी संसारभरी वीस गोर्खा रगत बग्यो‘। यस कथनको तात्पर्य के हो?
8.)दिएका कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्: (१). नेपालीहरूको कस्तो पौरखाले नेपालको रचना भएको हो?
9.)(२). कवितांशका आधारमा हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गाथाको वर्णन गर्नुहोस्?
10.)‘वीर पुर्खा’ कविताको चौथो श्लोकलाई मुख्य आधार बनाई दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्:१) नेपालीहरूको विरता कसरी गुन्जिएको छ?