Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


State any four differences between government accounting and commercial accounting.

Ans : The four differences between government accounting and commercial accounting are as follows: Bases of Difference Government Accounting Commercial Accounting Use It is used to record revenues and expenditures of the government. It is used to record financial transactions of business firms to determine the amount of profit or loss. Communication It provides information relating receipts, disposition and transfer of public by legal provisions It provides information about the firm’s performance and financial condition. Basis It is based on the cash basis of accounting system. It is based on cash and accrual basis of accounting system. Auditing process Government accounts are audited by the constitutional body i.e. office of the Auditor’ general. Commercial accounts are audited by the professional persons licensed as auditors.


Random topics

1.)कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस्?
2.)‘वीर पुर्खा‘ कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गघमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
3.)कविता पढी वषयको …….. मिलाएर लेख्नुहोस्: (क) वीर पुर्खाहरुको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। (ख) वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आंधी ले रोक्न सक्दैन। (ग) वेत्रावतीको‌ किनारमा नेपालीको पुर्खाको चिनो छ। (घ) सांगडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोलेको छ। (ङ) प
4.) दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र सङ्क्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् :(१) माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूका बारेमा के भनिएको छ?
5.)(२) हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी सक्छौं?
6.) ‘सागर तरी संसारभरी वीस गोर्खा रगत बग्यो‘। यस कथनको तात्पर्य के हो?
7.)दिएका कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्: (१). नेपालीहरूको कस्तो पौरखाले नेपालको रचना भएको हो?
8.)(२). कवितांशका आधारमा हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गाथाको वर्णन गर्नुहोस्?
9.)‘वीर पुर्खा’ कविताको चौथो श्लोकलाई मुख्य आधार बनाई दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्:१) नेपालीहरूको विरता कसरी गुन्जिएको छ?
10.)(२) चन्द्रसूर्य ध्यजामा कस्तो गौरव अङ्कित छ ?